เครื่องทำความสะอาดฝุ่น PCBA

  • PCBA Dust Cleaning Machine

    เครื่องทำความสะอาดฝุ่น PCBA

    ทำความสะอาดวัตถุ: ผม, เส้นใย, ฝุ่นละออง, เศษกระดาษ, เศษทองแดง...ฯลฯ

    สถานการณ์สมมติของแอปพลิเคชัน: ใช้ก่อนการพิมพ์วางประสาน PCB

    ผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชัน: บอร์ด MB ของโทรศัพท์มือถือ, ผลิตภัณฑ์ 5G, ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง, ความถี่สูงและความต้องการความต้านทานสูง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์, ผลิตภัณฑ์หลังการมาร์กด้วยเลเซอร์...เป็นต้น