เครื่องเชื่อมเลเซอร์พลาสติก

  • JKTECH Laser Plastic Welding System

    JKTECH ระบบเชื่อมด้วยเลเซอร์ด้วยเลเซอร์

    การเชื่อมพลาสติกด้วยเลเซอร์มักเรียกว่าการเชื่อมแบบส่งผ่าน การเชื่อมด้วยเลเซอร์พลาสติกนั้นสะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า แม่นยำกว่า และทำซ้ำได้มากกว่าวิธีการเชื่อมแบบเดิมอื่นๆ ของส่วนประกอบพลาสติก

    การเชื่อมพลาสติกด้วยเลเซอร์เป็นกระบวนการพันธะพลาสติกโดยใช้การฉายรังสีเลเซอร์แบบเน้นการฉายรังสีของเทอร์โมพลาสติก 2 ชนิดด้วยกัน เลเซอร์จะผ่านส่วนที่โปร่งใสและส่วนที่ดูดซับจะได้รับความร้อน ส่วนดูดซับจะเปลี่ยนเลเซอร์เป็นความร้อน นำความร้อนผ่านส่วนต่อประสานเพื่อหลอมละลาย ทั้งสองส่วน