เครื่องฉีดน้ำด้วยเลเซอร์

  • JKTECH Laser Ball Jetting Machine

    JKTECH เครื่องฉีดน้ำด้วยเลเซอร์

    Laser Ball Jetting Machine เป็นเครื่องจักรสำหรับการบัดกรีด้วยเลเซอร์แบบเรียงลำดับอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับโมดูลกล้อง เซ็นเซอร์ ลำโพง TWS และอุปกรณ์ออปติคัลโดยเฉพาะ

    ระบบสามารถจัดตำแหน่งและปรับการไหลของลูกบัดกรีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 300 µm ถึง 2000 µm ความเร็วในการบัดกรีจะอยู่ที่ประมาณ 3~5 ลูกต่อวินาที

    ใช้ได้กับการบัดกรีด้วยลูกบอลของผลิตภัณฑ์ เช่น โมดูลกล้อง, การรีบอล BGA, เวเฟอร์, ผลิตภัณฑ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์, เซ็นเซอร์, ลำโพง TWS, FPC ไปยัง pcb แบบแข็ง…เป็นต้น